Nav view search

Navigation

หน้าแรก        ภาพกิจกรรม        บุคคลากร        แผนที่        ติดต่อเรา        

Search

โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 2566

    งานนักศึกษาวิชาทหาร จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี