Nav view search

Navigation

หน้าแรก        ภาพกิจกรรม        บุคคลากร        แผนที่        ติดต่อเรา        

Search

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกทหาร 67

 

     งานนักศึกษาวิชาทหารจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2567 แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เป็นครั้งแรก