Nav view search

Navigation

หน้าแรก        ภาพกิจกรรม        บุคคลากร        แผนที่        ติดต่อเรา        

Search

ข่าวกิจกรรม นศท. (2)

 


นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีนักศุึกษาวิชาทหาร  ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 และร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีพลเอกอุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน 

ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยพลโทยศนันท์  หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นประธานเปิดงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง-หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมใจ ช่วยไทยคืนสุข เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง และมีรองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และพลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ที่ปรึกษาพิเศษ ศฝ.มร. ร่วมงานด้วย 


ว่าที่ พ.ต.โยธิน  ไพรพนานนท์  ผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ พลโททลวงรณ  วรชาติ ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


ว่าที่ พ.ต.โยธิน  ไพรพนานนท์  ผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ พลโทกัมปนาท  รุดดิษฐ์ ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 


นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก วันที่ 24 พฤศจิกายน 255
อาจารย์สมหมาย  สุระชัย  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และว่าที่ พ.ต.โยธิน  ไพรพนานนท์ รักษาราชการแทนหัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2557 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  

นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 43 ปี 26 พฤศจิกายน 2557 ณมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี 

 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 5 ธันวามหาราช  วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ว่าที่ พ.ต.โยธิน ไพรพนานนท์  รักษาราชการแทนหัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้บังคับกองผสมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 11 ธันวาคม 2557 โดยมีพลเอกอุดมเดช  สีตบุตร เป็นประธาน  

ก่อนหน้านี้     หน้าถัดไป