Nav view search

Navigation

หน้าแรก        ภาพกิจกรรม        บุคคลากร        แผนที่        ติดต่อเรา        

Search

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นศท.62

 

    งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี