Nav view search

Navigation

หน้าแรก        ภาพกิจกรรม        บุคคลากร        แผนที่        ติดต่อเรา        

Search

โครงการปฐมนิเทศ62

 งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีประดับเลขหมายชั้นปีให้แก่นักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 2 - 5 ชาย ,หญิง ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง