Nav view search

Navigation

หน้าแรก        ภาพกิจกรรม        บุคคลากร        แผนที่        ติดต่อเรา        

Search

อบรมความรู้ทหาร 64

 

 งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช