Nav view search

Navigation

หน้าแรก        ภาพกิจกรรม        บุคคลากร        แผนที่        ติดต่อเรา        

Search

ข่าวกิจกรรม นศท. (1)

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและพล.ท.ยศนันท์ หร่ายเจริญ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมเป็นประธานและบรรยายพิเศษในโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2557 วันที่ 23 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

นศท.ม.รามคำแหง รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร และเข้าร่วมโครงการนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ร่วมสร้างศรัทธาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ณ โรงเรียนรักษาดินแดน วันที่ 7 มิถุนายน 2557 

 

 

 

ศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี มร. เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ โครงการเสริมสร้างวัมนธรรมความปลอดภัยและความเอื้ออาทรในการใช้รถใช้ถนน ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 24 มิถุนายน 2557

 

 
ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี มร. เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดและร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก บริเวณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 23 มิถุนายน 2557

   

ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี มร. เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดและร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก บริเวณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 23 มิถุนายน 2557 

  

นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ศึกษาดูงานหน่วยทหารราบ ทหารปืนใหญ่ และทหารม้า จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557

 
 
ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2557 และรับมอบโล่สถานศึกษาดีเด่น  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การกำลังสำรอง โดยมีพลโทยศนันท์  หร่ายเจริญ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นประธาน

 
 ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  พล.ท.ยศนันท์  หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และคุณณัฐพัชร์  อินทุภูติ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  
ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  พล.ท.ยศนันท์  หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

หน้าถัดไป