Nav view search

Navigation

หน้าแรก        ภาพกิจกรรม        บุคคลากร        แผนที่        ติดต่อเรา        

Search

ไหว้ครู 2557

   ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2557 และรับมอบโล่สถานศึกษาดีเด่น  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การกำลังสำรอง โดยมีพลโทยศนันท์  หร่ายเจริญ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นประธาน