Nav view search

Navigation

หน้าแรก        ภาพกิจกรรม        บุคคลากร        แผนที่        ติดต่อเรา        

Search

โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติฯ

    ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  พล.ท.ยศนันท์  หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช