Nav view search

Navigation

หน้าแรก        ภาพกิจกรรม        บุคคลากร        แผนที่        ติดต่อเรา        

Search

รายงานตัวฝึกวิชาทหาร

     นศท.ม.รามคำแหง รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร และเข้าร่วมโครงการนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ร่วมสร้างศรัทธาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ณ โรงเรียนรักษาดินแดน วันที่ 7 มิถุนายน 2557