Nav view search

Navigation

หน้าแรก        ภาพกิจกรรม        บุคคลากร        แผนที่        ติดต่อเรา        

Search

อุดมการณ์ความรักชาติ (พุทธสมาคม)

    ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  พล.ท.ยศนันท์  หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และคุณณัฐพัชร์  อินทุภูติ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช